Viktig å vite før du laster ned appen

Pris

Appen koster NOK 59* inkludert et valgfritt land. Deretter koster hvert enkelt land NOK 22 i Google Play, og NOK 22 i Apple App Store. Dette er en engangssum, og alle oppdateringer er selvfølgelig gratis. Vi oppdaterer med nye land og info fortløpende.
* Prisen i Apple App Store kan variere i takt med kronekurs i forhold til amerikanske dollar.

Hvilke land dekkes av appen?

Appen dekker i dag Skandinavia, Finland, Tyskland, Østerrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Sveits, Kroatia, Italia, Frankrike, Spania, Portugal, Polen og Ungarn

Godta tilgang til Stedstjenester

OBS! Når du har lastet ned Appen vil du få spørsmål om du tillater tilgang til din posisjon. Da må du svare JA. Hvis du svarer NEI vil ikke Appen fungere.

GPS / Stedstjenester på mobilen

Du må ha en innebygd GPS på ditt nettbrett/smarttelefon for å få Appen til å fungere. Noen av de gamle nettbrettene/smarttelefonene har ikke dette. Det er da mulig å kjøpe en ekstern GPS som man kan koble til en IPad.

Lokasjonsdata for land kjøpt i appen

OBS! Det hender etter noen oppdateringer at man må laste inn de landene man har kjøpt på nytt. Da går du til: Kjøp data for flere land, og så trykker du på Gjenopprett kjøp. Da vil disse landene lastes inn igjen.

Kjøp appen for Apple iOS Kjøp appen for Android* Prisen i App Store kan variere i takt med kronekurs i forhold til amerikanske dollar.